ULRICEHAMNS NÄRINGSLIVS GALADAG

NÄR? 20 mars 2020

VAR? “Tegelbruket” 
Dalgatan 8
523 37 Ulricehamn

BILJETTER

STURE HELLSTRAND

Ordförande Företagarna Ulricehamn
Projektledare GalaDagen 
0706-74 27 98
sture@clientdevelopment.se

EMMA EKSTRAND

Ledamot Företagarna Ulricehamn
Projektledare GalaDagen
0730-29 23 95
emma@ekstrandmedia.se

CAMILLA PALM

VD Näringsliv Ulricehamn
0321-59 59 62
camilla.palm@nuab.eu