UNDER DAGEN OCH KVÄLLEN KOMMER SJU OLIKA PRISER ATT DELAS UT:

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha uthållighet och god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar eller vara dömd i domstol.
Priset delas ut av Företagarna Ulricehamn.

ÅRETS NYSTARTS FÖRETAG

Företagets säte är i Ulricehamns kommun och bildades under 2019. Företagaren visar prov på kreativitet, innovation och företagsamhet på ett sätt som  hjälper till att utveckla och bidra till Ulricehamns kommuns företagsklimat.

ÅRETS SOLO FÖRETAGARE

Priset delas ut till en person som visar stort engagemang i att driva något eget. Kännetecknande för Soloföretagaren är: nytänkande, inspirerande, utvecklande och modig.

ÅRETS BUTIK

Årets butik skall ha uppvisat ekonomisk stabilitet samt ha hög service. Butiken har marknadsfört sig på ett genomtänkt sätt och bidragit till ökad handel i Ulricehamn.

ÅRETS RESTAURANG

Årets Restaurang skall ha uppvisat ekonomisk stabilitet samt ha hög service. Restaurangen har marknadsört sig på ett genomtänkt sätt och bidragit till ökad trivsel och matutbud i  Ulricehamn.

ÅRETS UTVECKLARE

Den som utses till årets utvecklare ska ha ett positivt sätt ha bidragit till Ulricehamns utveckling, gärna med satsningar och projekt som sätter Ulricehamn på kartan. I kriterierna står det att juryn ska fästa särskilt stor vikt vid att företaget eller personen som vinner har gjort satsningen med kraft och finess. Det är sjunde gången priset delas ut av Ulricehamns Tidning.

ÅRETS TILLVÄXT FÖRETAG I ULRICEHAMN

Årets tillväxtföretag skall ha varit aktivt företag i minst tre år, ha minst 5 miljoner i omsättning och antal anställda mellan 5 – 249 stycken. Företaget skall visa positivt resultat, sunda finanser, inom målgruppen för SME samt organiskt tillväxt.