Under dagen och kvällen kommer åtta olika priser att delas ut!

LOGO-AretsForetagare2019-vit.png

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha uthållighet och god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar eller vara dömd i domstol.
Priset delas ut av Företagarna Ulricehamn.

De nominerade är:

 • Familjen Jan-Olof Fherm, Fherms Dumper.

 • Elisabeth Dahlgren,
  Byggarvid.

 • Patrik Karström,
  JPK Byggställningar.

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

ÅRETS NYSTARTSFÖRETAG

Företagets säte är i Ulricehamns kommun och bildades under 2018. Företagaren visar prov på kreativitet, innovation och företagsamhet på ett sätt som hjälper till att utveckla och bidrar till Ulricehamns kommuns företagsklimat.

De nominerade är:

 • Export Interim

 • Bogesten

 • Ulricehamns tapetfabrik

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

ÅretsSoloföretag-vit.png

årets soloföretagare

Priset delas ut till en person som visar ett stort engagemang i att driva något eget. Kännetecknande för Soloföretagaren är: nytänkande, inspirerande, utvecklande och modig.

de nominerade är:

 • Carolina Skyldberg, Liderazgo

 • Fia Kjellman, Redvägs Bageri

 • Tomas Sjögren, Marbäcks Bryggeri

vinnaren presenteras under Dagen

AretsButik2019-vit.png

ÅRETS butik

Årets Butik skall ha uppvisat ekonomisk stabilitet samt ha hög service. Butiken har marknadsfört sig på ett genomtänkt sätt och bidragit till ökad handel i Ulricehamn.

De nominerade är:

 • Klockmaster

 • Ica Tornet Supermarket

 • Rulles Elcenter Elon

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

AretsRestaurang-vit.png

Årets Restaurang

Årets Restaurang skall ha uppvisat ekonomisk stabilitet samt ha hög service. Restaurangen har marknadsfört sig på ett genomtänkt sätt och bidragit till ökad trivsel och matutbud i Ulricehamn.

De nominerade är:

 • Restaurang Sture

 • Café Torgstallet

 • Emma & Andreas

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

Läs om de nominerade på ut.se (klicka här)

AretsUTvecklare-vit.png

årets utvecklare

Den som utses till årets utvecklare ska på ett positivt sätt ha bidragit till Ulricehamns utveckling, gärna med satsningar och projekt som sätter Ulricehamn på kartan. I kriterierna står det att juryn ska fästa särskilt stor vikt vid att företaget eller personen som vinner har gjort satsningen med kraft och finess. Det är sjätte gången priset delas ut av Ulricehamns Tidning.

Vinnaren presenteras under kvällen

AretStodhjul-vit.png
ÅretsTillväxtföretag-logo-vit.png
Svartplatta.png

ÅRETS STÖDHJUL

Varje år delas ett vandringspris ut till någon eller några som hjälpt fram unga i Ulricehamn eller på annat sätt verkat för lokal utveckling. Priset Årets Stödhjul delas ut av Kugghjul Ulricehamn.

Vinnaren presenteras under dagen

årets tillväxtföretag i ulricehamn

Årets tillväxtföretag skall ha varit aktivt företag i minst tre år, ha minst 5 milj i omsättning och antal anställda mellan 5-249st. Företaget skall visa positivt resultat, sunda finanser, inom målgruppen för SME samt organiskt tillväxt.

Vinnaren presenteras under dagen